Menu
วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 16:31

พลอากาศตรีสุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.20 น. สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 โดย พลอากาศตรีสุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายทวีป บุตรโพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำดูสถานที่จุดรับเสด็จภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง พร้อมร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯและการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
650623 เตรี...
650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 650623 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 

Read 557 times